Legal disclaimer

Klachtenbehandeling

 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

SILVERCO behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 dagen.

Voor klachten of betwistingen kunt u zich richten tot:

SILVERCO,  St-Amandsplein 3A- 8500 Kortrijk

info@silverco.be